PROJEKTY

Informační kampaň ve společnosti TNT Express

Ve dnech 12. – 26. dubna 2010 proběhla v rámci oslav Dne Země sběrová a informační kampaň ve společnosti TNT Express s názvem Sběr elektroodpadu a baterií – ochrana životního prostředí. Smyslem akce bylo informovat zaměstnance TNT o problematice sběru a recyklace elektroodpadu ve vztahu k životnímu prostředí. Cílem potom bylo přesvědčit zaměstnance, aby veškerý […]

Více

Seminář nejen pro Zelené firmy I

V TOP Hotelu Praha se uskutyečnil odborný Seminář nejen pro Zelené firmy na téma „Společenská odpovědnost firem a nakládání s odpady„. Přednášky pozvaných odborníků si přišlo poslechnout téměř 50 účastníků a po každé přednášce probíhala živá diskuse. Příjemným zpestřením semináře bylo vystoupení Robotmana Stanleyho Povody, který na seminář přivedl svého přítele robota WD-40.

Více

Pomáháme rádi

Před časem náš ředitel logistiky Miloš Beneš zaznamenal v rádiu zprávu, že byl v Ostravě vykraden dětský stacionář, kdy hlavní ztrátou byl počítač jako výuková pomůcka pro děti. Inicioval tak aktivitu, které jsme se jako firma chopili a dílo se podařilo, z čehož máme velkou radost. Techniku za nás přímo na místě předal Petr Kubernát. […]

Více

Nahoru