Oznámení

Sběrná místa

REMA Systém se snaží soustavně navyšovat počty svých sběrných míst, tak aby byla snadno dostupná pro všechny občany ČR. Při vytváření veřejných sběrných míst spolupracujeme s Posledními prodejci, Obcemi i Sběrnými dvory

Zákazníkům e-shopů (případně jiných prodejců na dálku) je zároveň určena nabídka E-shopy a občané.

 

Legenda:

Místo zpětného odběru
1. Smluvní místo zpětného odběru
2. Prodejny mobilních operátorů - lze odevzdat nepotřebné mobilní telefony.
3. Lékárny - lze odevzdávat elektrozařízení ze skupiny 8.
4. Veřejné kontejnery na elektroodpad - lze vhazovat veškeré elektrospotřebiče, které projdou otvorem 55 x 35 cm.
 
Zelená obec
Obce zapojené do projektu Zelená obec umístili sběrné boxy na drobný elektroodpad volně přístupné občanům.
 
Zelená firma
Společnosti zapojené do projektu Zelená firma mající ve svých provozovnách umístěný sběrný box na drobné elektrospotřebiče. Pouze pro zaměstnance firem.
 
Zelená škola
Školy zapojené do projektu Zelená škola mající ve svých provozovnách umístěný sběrný box na drobné elektrospotřebiče. Pouze pro návštěvníky školy.
 
Dále můžete zdarma odevzdat elektrozařízení v prodejnách, kde si kupujete nové tzv. kus za kus.