Roční hlášení

Podali jsme Roční hlášení na Ministerstvo životního prostředí za rok 2010. Hlášení bylo podáno za všechny výrobce sdružené v rámci REMA Systému, v souladu s §37h odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Více

Sleva na tiskárny HP

Společná akce REMA Systému a společnosti HP-Česká republika: Přines jakoukoli starou tiskárnu a získáš poukázku na 500 Kč na nákup nové HP inkoustové tiskárny!

Více

Sbírá se už i v Zoo Zlín

Zoo Zlín se zapojila do celorepublikové kampaně na záchranu goril nížinných. Od pondělí 14.02.2011 bude možní i v Zoo Zlín odevzdat nepotřebný mobilní telefon a tím přispět k záchraně goril nížinných. V současné době jsou tak sběrné tubusy rozmístěny ve všech zoologických zahradách v ČR!

Více

Mobilní telefony lze odevzdat i v Ekocentru Šípek

Ekocentrum Šípek se zapojilo do celorepublikové kampaně na záchranu goril nížinných. V pondělí 17.01.2011 byl v Ekocentru Šípek nainstalován stejný sběrný tubus, jaký můžete vidět v českých zoologických zahradách. Přispět k záchraně goril nížinných odevzdáním nepotřebného mobilního telefonu tedy můžete i tam. Ekocentrum Šípek sídlí v Českém Krumlově v ulici Kostelní 165 a mobilní telefony […]

Více

Vyhodnocení dotazníku

V řadě již třetí dotazník k projektu Zelená firma byl uzavřen a vyhodnocen. Děkujeme za pozitivní ohlasy a podnětné připomínky, které se budeme snažit realizovat. Vyplněné dotazníky byly slosovány a dárek získávají: Blanka Řeháková, BMW Vertriebs GmbH – org. složka;Mgr. Jan Feranec, Synthesia, a.s.;Michaela Součková, Česká zbrojovka, a.s.;Radek Břečka, Device Automation Czech, spol. s r.o.; Vladimír […]

Více

Rozhodnutí soudu

Obdrželi jsme Rozhodnutí soudu ze dne 17.12.2010, kterým dochází ke zrušení rozhodnutí bývalého ministra ŽP Libora Ambrozka. Tento stav prakticky znamená, že v současné době není určen správce financování tzv. historického elektroodpadu. Pro výrobce a dovozce je to dobrá zpráva, neboť se mohou chovat svobodně a podle své vůle si zvolit Kolektivní systém, který jim […]

Více

Art For Sue Ryder

Trash Made podpořil svými výrobky prodejní uměleckou výstavu Art For Sue Ryder, která se konala v galerii Domova Sue Ryder ve dnech 6. – 8. prosince 2010. Domov díky této akci získal 68 200,- Kč. Výtěžek z prodeje věcí nyní poslouží k financování péče o naše seniory.

Více

Zoo Praha udělovala Křišťálové Richardy

V sobotu 4.12.2010 udělovala Zoo Praha křišťálové Richardy. Naše společnost obdržela Divokého Richarda za projekt spojený s ochranou goril. Ředitel Zoo Praha Miroslav Bobek k tomuto ocenění říká: „REMA Systém byl oceněn za klíčový přínos pro realizaci projektu Přineste starý mobil – podpořte strážce pralesa. Tento projekt se z pražské zoo, kde vznikl, díky mimořádné […]

Více

Strážci pomáhají strážcům

Správa Krkonošského národního parku se připojila k iniciativě na pomoc kriticky ohroženým primátům, gorilám v kamerunské rezervaci Dja. Spolu s českými zoologickými zahradami a pobočkami Agentury ochrany přírody a krajiny ČR budou také Informační centra Správy KRNAP sběrnými místy pro staré mobilní telefony. Správa KRNAP se zároveň zapojila do projektu Zelená firma a ve své […]

Více

OC Chodov má kontejnery

Umístili jsme dva velkoobjemové kontejnery do OC Chodov. Kontejnery jsou volně přístupné 24 hodin denně a jsou umístěny v blízkosti parkovací plochy E. V současné době je v rámci celé ČR umístěno více jak 17 těchto kontejnerů a chystáme se umístit další.

Více

Recyklování v Řepích

V Městské části Praha Řepy proběhlo odpoledne s recyklací a hlavní výhrou LCD TV. REMA také představila stánky o elektroodpadu a kolekce originálních šperků a výrobků z recyklovaných materiálů Trash Made. Přítomné dámy si tak mohly nejen prohlédnout, ale i zakoupit vystavené produkty. Lidé se dozvěděli něco více přínosu recyklace elektroodpadu a baterií pro životní […]

Více

Přineste staré mobilní telefony a staňte se na den chovatelem nebo ředitelem Zoo Praha

Druhé kolo soutěže, tentokrát pro třídy druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Třídy mohli za vybrané mobilní telefony navštívit pražskou zoologickou zahradu za symbolické vstupné 1 Kč a zúčastnit se soutěže o hlavní výhru. A jak druhé kolo soutěže dopadlo? Soutěžního dne se zúčastnilo 41 školních tříd a vybralo se 1 132 […]

Více

Agentura ochrany přírody a krajiny se připojuje

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR) se dnes zapojila do projektu „Pomáháme gorilám“ a společně se zoologickými zahradami bude sbírat použité mobily. Zájemci mohou nosit mobilní telefony na ředitelství AOPK ČR v budově Nuselská 34 na Praze 4 nebo na regionální pracoviště AOPK ČR. Seznam regionálních pracovišť najdete zde. „AOPK ČR cítí povinnost […]

Více

Nahoru