EkoEDA – soutěž projektu Zelená škola

Školy zapojené v projektu Zelená škola mohou soutěžit o věcné ceny v soutěži „EkoEDA“, jejíž součástí je doplňková soutěž o „Nejstarší mobil“.

Předmětem soutěže „EkoEDA“ je sběr vysloužilých elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů. Soutěž probíhá na základě principu poměrného zastoupení žáků vůči sběru. Celkové množství elektroodpadu a baterií bude přepočteno na žáka. Tři nejlepší školy získají věcné ceny. V rámci této soutěže se mohou žáci Zelených škol automaticky zapojit do doplňkové soutěže „Nejstarší mobil“, v níž budou rovněž soutěžit o věcné ceny. Předmětem této soutěže je v rámci sběru vysloužilých elektrozařízení zdokumentovat (vyfotit a popsat) nejstarší mobilní telefon, který účastník soutěže odevzdá ke svozu.
Dotazy nebo fotografie s ostatními náležitostmi posílejte na e-mail zelenaskola@remasystem.cz.

V letošním roce v soutěži „EkoEDA“ budou odměněny všechny Zelené školy, které v souladu s pravidly soutěže vysloužilá elektrozařízení vysbírají. Odměny se budou odvíjet od množství odevzdaných elektrozařízení a baterií.

Zkrácená pravidla soutěže:

 1. Soutěže se mohou zúčastnit pouze subjekty zapojené v projektu Zelená škola.
 2. Soutěž probíhá na území České republiky v době od 6. 2. 2017 do 30. 6. 2017 včetně.
 3. Každá škola se musí přihlásit přes registrační formulář.
 4. Soutěž vyhrávají tři subjekty v každé ze dvou soutěžních kategorií:
  a) mateřské školy,
  b) základní a střední školy,
  které ve výše stanoveném období odevzdají nejvíce elektroodpadu včetně baterií (vyhodnoceno dle propočtu nejvyššího sebraného množství na žáka ve škole).
 5. Pro výsledek soutěže je rozhodující množství elektroodpadu a baterií odevzdaného přes Systém pro sběr, svoz a zpracování. Do soutěže bude započítán veškerý odevzdaný elektroodpad včetně baterií za období od 6. 2. 2017 do 31. 5. 2017. Minimální množství odevzdaného elektroodpadu musí být 20 kg. V Systému pro sběr, svoz a zpracování je možné průběžně kontrolovat výsledky sběru.
 6. Všechny Zelené školy budou v závislosti na množství odevzdaného elektroodpadu finančně odměněny (odměny se budou vypočítávat za každý odevzdaný kilogram).
 7. V rámci soutěže se mohou jednotliví žáci z řad zúčastněných Zelených škol zapojit do doplňkové soutěže „Nejstarší mobil“, v níž budou soutěžit o věcné ceny.
 8. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 9. Pořadatelem soutěže je společnost REMA Systém, a.s.

Úplná pravidla soutěže si můžete stáhnout ZDE.

Pro účast v soutěži je potřeba vyplnit registrační formulář.

Registrační formulář

Název školy (vyžadováno)

IČO školy (vyžadováno)

Počet studentů/žáků (vyžadováno)

Kontaktní osoba (vyžadováno)

Telefon (vyžadováno)

E-mail (vyžadováno)

Souhlas s úplnými pravidly soutěže projektu Zelená škola v roce 2017 - EkoEDA uvedenými ZDE

Nahoru