Novinky

Proč REMA?

Již od roku 2005 zajišťujeme našim klientům odborné a komplexní řešení na cestě ke splnění legislativních povinností v oblasti zpětného odběru odpadních elektrozařízení.

Spolupracujeme s obcemi, firmami, školami i občany. S dvaceti tisíci sběrnými místy disponujeme nejširší sběrnou sítí v Česku a jsme autory osmi unikátních projektů, kterými přispíváme k větší informovanosti v oblasti nakládání s odpady, recyklačního průmyslu a ochrany životního prostředí.

Zjistit více

19

na trhu

20000

sběrných míst

200000

tun vysbíraných odpadních elektrozařízení

97

míra recyklace a materiálového využití

12000

zákazníků pro zpětný odběr

66

míra zpětného odběru

35

partnerských zpracovatelských zařízení

Naše projekty