ELEKTRO

Svoz elektroodpadu a baterií v městské části Praha 17 – Řepy

Městská část Praha 17 a REMA Systém připravili pro občany svoz elektroodpadu a baterií v rámci projektu Buď líný. Občané mohou v termínu 11. 5. – 22. 5. 2015 objednávat zdarma odvoz vysloužilých zařízení přímo z domácností. V rámci objednávky bude dle individuální domluvy vybrán termín samotného svozu. K založení objednávky postačí pouze 25 kg, což odpovídá například jedné televizi.

Více

Zapojte se do akce Ukliďme Česko!

Den „D“ letošního ročníku Ukliďme Česko se kvapem blíží a v mapě úklidů už máme zaregistrovaných přes 800 úklidových akcí. Vyberte si z nich na http://www.uklidmecesko.cz/map/ tu svou a pojďte s námi v sobotu 18.4.2015 uklidit Česko!

Více

Nové ceníky elektrozařízení platné od 1. 7. 2015

V předstihu oznamujeme všem našim klientům, že od 3. čtvrtletí 2015 dochází k následujícím změnám u sazebníků pro skupiny 1, 2 a 6: 1) V sazebníku pro skupinu 1. Velké domácí spotřebiče dochází k významnému snížení recyklačních poplatků u téměř všech ceníkových položek 2) V sazebníku pro skupinu 2. Malé domácí spotřebiče upravujeme směrem dolů cenu u položek 2.1.2 a 2.1.3 3) V sazebníku […]

Více

Jarní úklid- 1. jarní den

První jarní den je mezi námi a dovolujeme si Vám nabídnout JARNÍ ÚKLID ELEKTROODPADU A BATERIÍ, který jsme schopni zajistit individuálně firmám, veřejným institucím, obcím, školám, ale i fyzickým osobám přímo z domácností – v rámci projektu Buď líný. Pamatujte na výhody naši spolupráce: odvoz a ekologická likvidace zdarma potvrzení o ekologické likvidaci soulad s legislativou odpadového hospodářství – […]

Více

Zpětný odběr nerovná se odpad

Rádi bychom Vás informovali o uzavírání evidencí nejen za oblast firemního odpadového hospodářství. Upozorňujeme, že všechna elektrozařízení a baterie, která nám byla odevzdána v rámci zpětného odběru zařízení nesmějí být evidována ve vašich průběžných evidencích o odpadech a způsobech nakládání s nimi. Jedná se o zpětně odebrané výrobky, jejichž průběžnou evidenci o odpadech tak nevedete a pro […]

Více

Povánoční úklid může odstartovat

Nevíte kam po Vánocích s vysloužilými bateriemi či elektrospotřebiči? Přímo z domácností a zdarma Vám vše odvezeme díky projektu Buď líný. Nebo můžete využít některý z našich Zelených projektů, který je určen pro obce, firmy, ale i školy.

Více

Svoz elektroodpadu a baterií v městské části Praha 10

Městská část Praha 10 a REMA Systém připravili na základě loňské úspěšné akce pro občany svoz elektroodpadu a baterií v rámci projektu Buď líný. Občané mohou v termínu 18. 11. – 24. 11. 2014objednávat zdarma odvoz vysloužilých zařízení přímo z domácností. V rámci objednávky bude dle individuální domluvy vybrán termín samotného svozu. K založení objednávky postačí pouze 25 kg, což odpovídá například […]

Více

Novelizace zákona o odpadech

Vážení klienti, dne 1. 10. 2014 nabyla účinnosti novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která transponuje směrnici Evropského parlamentu a Rady z roku 2012 o odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ). Novela zákona vyšla pod číslem 184/2014 Sb. Prováděcím právním předpisem k výše uvedené novele zákona o odpadech se stala novela vyhlášky č. 352/2005 Sb., […]

Více

Zpětný odběr elektrozařízení pro zákazníky e-shopů

V návaznosti na novelizaci §37k, odst. 6, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nabízí kolektivní systém REMA všem zákazníkům e-shopů (či ostatních typů prodejců na dálku) prodávající elektrozařízení a baterie možnost zbavit se nefunkčních spotřebičů včetně baterií skrze projekt Buď líný, a to ve všech lokalitách, obcích, městských obvodech nebo městských částech.

Více

Svoz elektroodpadu a baterií ve městě Slaný

Město Slaný a REMA Systém připravili pro občany svoz elektroodpadu a baterií v rámci projektu Buď líný. Občané mohou v termínu 19. 5. – 30. 5. 2014 objednávat zdarma odvoz vysloužilých zařízení přímo z domácností. V rámci objednávky bude dle individuální domluvy vybrán termín samotného svozu. K založení objednávky postačí pouze 25 kg, což odpovídá například jedné televizi.

Více

Den Země na sídlišti Písnice

Informačně vzdělávací akce pro veřejnost na téma ochrana životního prostředí, odpady a udržitelná spotřeba se uskutečnila 28. 4. 2014 na sídlišti Písnice. Více než 450 dětí se tak mohlo ve stánku REMA Systém a REMA Battery soutěžní formou dozvědět o důležitosti recyklace elektroodpadu. Děkujeme všem za účast.

Více

Svoz elektroodpadu a baterií v Kynšperku nad Ohří

Město Kynšperk nad Ohří a REMA Systém připravili pro občany svoz elektroodpadu a baterií v rámci projektu Buď líný. Občané mohou v termínu 5. 5. – 16. 5. 2014 objednávat zdarma odvoz vysloužilých zařízení přímo z domácností. V rámci objednávky bude dle individuální domluvy vybrán termín samotného svozu. K založení objednávky postačí pouze 25 kg, což odpovídá například jedné televizi.

Více

Nové ceníky

Od 1. dubna 2014 budou platné nové ceníky elektrozařízení. CENÍK ZDE Zásadními změnami v nových cenících jsou: zrušení ceníků č. 12 a 13 pro průmyslová (profesionální) zařízení a zahrnutí nových položek pro vykazování průmyslových zařízení přímo do ceníků 1 – 10 v kilogramech větší úpravy pro aktualizaci, zpřehlednění a zjednodušení ceníků skupin 3 a 4 úprava výší recyklačních poplatků některých […]

Více

Nahoru