ELEKTRO

Pozor na nelegální výkupy a předávání vysloužilých elektrozařízení neoprávněným osobám

V souladu s platnou legislativou (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech) smějí být elektroodpady předávány pouze oprávněné osobě – zpracovateli elektroodpadů, nebo na tzv. místa zpětného odběru či odděleného sběru zřízená kolektivním systémem. I když máte smlouvu například s kolektivním systémem, ověřte si, zdali nedochází k porušování legislativy na nižších organizačních stupních řízení ve vaší společnosti. Poslední […]

Více

Změna sazebníku pro skupinu 5 „Osvětlovací zařízení“

Vážení klienti, výrobci a dovozci, dovolte, abychom Vám oznámili, že s platností od 1.2.2014 dochází ke změnám sazebníku pro skupinu 5 elektrozařízení. 1) Popis zařízení pro položku 5.1.1 se rozšiřuje na Svítidla (pro zářivky, výbojková, LED, aj.) – cena 8,40 Kč zůstává 2) Popis zařízení pro položku 5.1.2 se rozšiřuje na Světelné zdroje (vysokotlaké výbojkové a nízkotlaké sodíkové výbojky, lineární a kompaktní zářivky, LED zdroje […]

Více

Povánoční úklid

Nevíte kam po Vánocích s vysloužilými bateriemi či elektrospotřebiči? Přímo z domácností a zdarma Vám vše odvezeme díky projektu Buď líný.

Více

Svoz elektroodpadu a baterií v městské části Praha 10

Městská část Praha 10 a REMA Systém připravili pro občany svoz elektroodpadu a baterií v rámci projektu Buď líný. Občané mohou v termínu 25. 11. – 13. 12. 2013 objednávat zdarma odvoz vysloužilých zařízení přímo z domácností. V rámci objednávky bude dle individuální domluvy vybrán termín samotného svozu. K založení objednávky postačí pouze 25 kg, […]

Více

Svoz elektroodpadu a baterií v městské části Praha-Slivenec

Městská část Praha-Slivenec, místní Agenda 21 a REMA Systém připravili pro občany svoz elektroodpadu a baterií v rámci projektu Buď líný. Občané mohou v termínu 14. 10. – 25. 10. 2013 objednávat zdarma odvoz vysloužilých zařízení přímo z domácností. V rámci objednávky bude dle individuální domluvy vybrán termín samotného svozu. K založení objednávky postačí pouze 25 kg, což odpovídá například jedné televizi.

Více

Čas podzimních úklidů

Přichází období podzimního úklidu. Zbavte se svého firemního elektroodpadu a baterií, uspořádejte „Velkou sběrovou akci„ na jejímž konci obdržíte výslednou environmentální úsporu, případně si nechte přímo z domova odvézt vysloužilé spotřebiče pomocí projektu Buď líný.

Více

Možnosti svozu elektrozařízení a baterií

Pro usnadnění objednávky svozu elektrozařízení a baterií jsme pro Vás připravili přehledné schéma. Více informací o typech svozu, o tom co patří a nepatří do sběrného boxu všech Zelených projektů, postupu objednávky a další užitečné rady najdete zde.

Více

Svoz elektroodpadu a baterií v městské části Praha-Libuš

Městská část Praha-Libuš a REMA Systém připravili pro občany svoz elektroodpadu a baterií v rámci projektu Buď líný. Občané budou moci v termínu 23. 9. – 4. 10. 2013 objednávat zdarma odvoz vysloužilých zařízení přímo z domácností. V rámci objednávky bude dle individuální domluvy vybrán termín samotného svozu. K založení objednávky postačí pouze 25 kg, […]

Více

Výsledky sběru elektroodpadu a baterií v Řepích

Během sběrové akce elektroodpadu a baterií, která se konala v dubnu 2013, bylo vysbíráno přes 167 kusů elektrozařízení v celkové váze 6 063 kg. Sběrná místa se nacházela hned v několika lokalitách městské části Praha 17 – Řepy. Recyklací materiálu obsaženého v odevzdaných elektrozařízeních a bateriích se ušetřilo 2 569 kg CO2 ekvivalent, to odpovídá […]

Více

Roční hlášení

Podali jsme Roční hlášení na Ministerstvo životního prostředí za rok 2012. Hlášení bylo podáno za všechny výrobce sdružené v rámci REMA Systému, v souladu s §37h odst. 2) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Více

Účast na odborném semináři Českého spolku pro péči o životní prostředí

Společnost REMA Systém a REMA Battery se zúčastnila odborného semináře „Nakládání s odpady (včetně kuchyňských) ze zdravotnických zařízení a ze zařízení sociální péče“, který se konal 7. února 2013 ve Státním zdravotním ústavu v Praze. Svojí přednáškou přispěla ke zvýšení povědomí o zpětném odběru elektrozařízení a bateriía zároveň nabídla konkrétní varianty případné spolupráce.

Více

Sběr starých nefunkčních telefonů Základní škola Mukařov

Základní škola Mukařov vyhlásila od začátku listopadu 2012 do poloviny února 2013 sběr mobilních telefonů pro projekt „Pomáháme gorilám“. Sběrné tubusy budou připraveny na chodbě hlavní budovy a také v budově školní družiny. Poté budou mobily odvezeny do pražské Zoo a REMA Systém přispěje za každý z nich částkou 10 Kč na záchranu goril nížinných.

Více

Vodafone zavedl ve spolupráci s Rema Systémem ekologické hodnocení mobilních telefonů

Dne 6.9.2012 se při této příležitosti uskutečnilo setkání s novináři. Vodafone ve spolupráci se společností REMA Systém motivuje zákazníky i své zaměstnance k recyklaci starých telefonů. Tzv. Eko-třída hodnotí telefon z hlediska dopadu na životní prostředí ve škále od 1 do 5. Čím vyššího hodnocení telefon dosáhne, tím méně zatěžující je pro životní prostředí. V […]

Více

Nahoru