CSR akce pro zaměstnance v ČSOB

Dne 18.10.2017 pořádala ČSOB ekologicky zaměřenou akci pro své zaměstnance, která měla poukázat na důležitost třídění elektroodpadů a baterií.

Pracovníkům ČSOB jsme připomněli, kde se v budově nacházejí sběrné nádoby Zelené firmy a vysvětlili jim, co vše se do boxu smí za elektrozařízení odložit.

Velmi často jsme společně diskutovali nutnost recyklovat i baterie, zejména ty nejmenší. Z tohoto důvodu byl velmi kladně přijat náš FamilyBox, který jsme zájemcům pro potřeby třídění věnovali.

Nahoru