Ze světa REMA Systém

Příkladné Zelené obce a Sběrné dvory 2020: šetrně k přírodě, odpovědně ke společnosti

Kolektivní systémy REMA v těchto dnech oceňují obce zapojené do celorepublikových projektů Zelená obec a Sběrný dvůr, které vloni prostřednictvím sběrné sítě REMA odevzdaly nejvíce vysloužilých elektrozařízení.

31. 05. 2021

Kolektivní systémy REMA v těchto dnech oceňují obce zapojené do celorepublikových projektů Zelená obec a Sběrný dvůr, které vloni prostřednictvím sběrné sítě REMA odevzdaly nejvíce vysloužilých elektrozařízení. Nejlépe si vedl stejně jako loni Středočeský kraj, kde občané v obou projektech odevzdali přes 272 tun elektroodpadu. V přepočtu na obyvatele obsadila nejvyšší příčku moravskoslezská obec Staré Heřminovy – každý její obyvatel odevzdal v průměru 45 kilogramů. Pro porovnání, podle nejčerstvějších dat Ministerstva životního prostředí ČR předal v rámci zpětného odběru za rok 2019 každý občan v ČR průměrně 9,5 kilogramu odpadního elektra.

„Rok 2020 byl pro společnosti REMA z pohledu sběru odpadního elektrozařízení významným. Přestože do našich aktivit zasáhla pandemie, Češi prostřednictvím sběrné sítě REMA odevzdali 22,1 tisíce tun odpadních elektrozařízení. Oproti roku 2019 jde o šestiprocentní nárůst,“ uvedl David Vandrovec, generální ředitel společností REMA, s tím, že velký podíl na úspěchu mají právě obce zapojené do projektů Zelená obec a Sběrný dvůr. Ty nejlepší z každého kraje obdržely jako ocenění za svoje úsilí certifikát. „Za dobrými výsledky vzájemné spolupráce stojí dlouhodobá motivace obcí a jejich občanů ke sběru vysloužilých elektrozařízení na místech, kde je to pro ně smysluplné, a tak, aby to pro ně bylo jednoduché, pohodlné a efektivní,“ hodnotí dále Vandrovec. Dodává, že jen tímto způsobem lze při nakládání s vysloužilými spotřebiči efektivně zajistit, aby se poté, co doslouží, posouvaly v rámci cirkulární ekonomiky dál k opětovnému použití, recyklaci a dalšímu materiálovému využití. A to vše v souladu s hierarchií nakládání s odpady a ochranou životního prostředí. „Bez našich partnerů, mezi které patří právě i Zelené obce a Sběrné dvory, bychom uváděných výsledků nemohli dosahovat. Proto jim patří velký dík,“ zdůrazňuje.

V projektu Zelená obec v roce 2020 vůbec nejvíce elektroodpadu, více jak 16 tun, vysbírala obec Libhošť z Moravskoslezského kraje. Druhou nejúspěšnější byla obec Tmaň ze Středočeského kraje s více jak 14 tunami odevzdaných vysloužilých elektrozařízení. Třetí příčka připadá obci Skalice z Jihočeského kraje s 9 tunami. Recyklací odevzdaného elektrozařízení tyto obce společně přispěly ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekv. o bezmála 27 tun. Takové množství uhlíku by muselo absorbovat a přeměnit na kyslík téměř 896 stromů. Při přepočtu svezeného elektroodpadu na jednoho obyvatele si v rámci projektu Zelená obec nejlépe vedla obec Přebuz z Karlovarského kraje s 29 kilogramy na obyvatele.

V projektu Sběrný dvůr v loňském roce nejvíce bodovala obec Dolní Lutyně z Moravskoslezského kraje s bezmála 27 tunami odevzdaných starých elektrozařízení, dále obec Radim ze Středočeského kraje s množstvím 25 tun. Dvojici doplňuje město Loděnice ze Středočeského kraje, jemuž s necelými 21 tunami svezeného elektroodpadu připadá třetí příčka. Recyklací odevzdaného elektrozařízení tyto obce společně přispěly ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekv. o více než 49 tun, což by muselo absorbovat a přeměnit na kyslík 1 623 stromů. Z Moravskoslezského kraje pochází i nejlepší obec z hlediska přepočtu svezeného elektroodpadu na obyvatele – v obci Staré Heřminovy odevzdal každý obyvatel průměrně 45 kilogramů odpadních elektrozařízení.

O projektu Zelená obec®

Projekt je primárně určen obcím, které nemají zřízený sběrný dvůr, nicméně zapojit se do něj může kterákoliv obec na území ČR, bez ohledu na počet obyvatel. Je šitý na míru obcím a jejich obyvatelům, kteří se chtějí ekologickým a k přírodě šetrným způsobem zbavit elektroodpadu, přenosných baterií a akumulátorů a tím přispět k ochraně životního prostředí a planety. Hlavním cílem je podpořit občany v ekologickém smýšlení a předcházet tak odkládání vysloužilých zařízení mimo určená sběrná místa či v popelnicích na směsný odpad. Projekt Zelená obec funguje již 13. rokem, ke konci roku 2020 do něj bylo zapojeno přes 900 obecních sběrných míst. Více informací: komunikace@rema.cloud.

Ze světa REMA Systém