Ze světa REMA Systém

V projektech Zelená obec a Sběrný dvůr nejvíce bodovaly obce ze Středočeského kraje

Společnosti REMA ocenily obce zapojené do projektů Zelená obec a Sběrný dvůr, které v roce 2019 vysbíraly nejvíce vysloužilých elektrozařízení.

06. 07. 2020

Společnosti REMA ocenily obce zapojené do projektů Zelená obec a Sběrný dvůr, které v roce 2019 vysbíraly nejvíce vysloužilých elektrozařízení. Nejlepší obce z každého kraje zapojené do jednoho z daných projektů získávají certifikát Příkladná Zelená obec nebo Příkladný Sběrný dvůr. Stejně jako v roce 2018 si ve sběru nejlépe vedly obce ze Středočeského kraje, které v obou projektech odevzdaly přes 260 tun elektroodpadu. V přepočtu na obyvatele obsadila první místo obec Němčovice. Každý její obyvatel odevzdal průměrně 28 kilogramů.

Obcím zapojeným v projektu Zelená obec nebo Sběrný dvůr, které v loňském roce v síti kolektivního systému REMA odevzdaly nejvíce elektroodpadu, právě v těchto dnech předávají regionální zástupci certifikáty Příkladné Zelené obce a Příkladné Sběrné dvory. „Jsme velmi rádi, že se nám i díky našim Zeleným obcím a Sběrným dvorům daří rok od roku navyšovat množství sebraného vysloužilého elektra. Oproti 2018 roku jsme v roce 2019 celkově svezli asi o čtvrtinu více elektroodpadu. Dává nám to naději, že do budoucna zvládneme čelit tsunami elektroodpadu, které se na celý svět podle odhadů expertů valí,“ říká David Vandrovec, ředitel společností REMA, s tím, že oceňovány jsou nejlepší obce z každého kraje.

Projekt Zelená obec funguje již 12. rokem. Je šitý na míru obcím, které se chtějí ekologickým a k přírodě šetrným způsobem zbavit elektroodpadu, přenosných baterií a akumulátorů. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a přenosné baterie určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě nebo v jeho blízkosti. Do konce roku 2019 bylo v projektu zapojeno téměř 800 obcí. Projekt obci umožňuje také bezplatný odvoz a ekologické zpracování objemnějšího obecního elektroodpadu. Zapojit se do něj může kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel.

Transparentní přístup REMA

Kolektivní systém REMA působí na trhu již od roku 2005. Od samého počátku je zastáncem otevřeného a plně transparentního tržního prostředí, díky čemuž dbá na vysoce profesionální, kvalitní a dlouhodobě udržitelné služby se stabilní odměnou pro všechny své partnery. Tento přístup umožňuje systému REMA poskytovat své služby všem obcím dlouhodobě, v očekávatelné a osvědčené podobě a za plně transparentních podmínek, bez rozdílů ve výši příspěvku na sběr, bez omezení sebraného množství, velikosti či druhu elektrozařízení.

„REMA umožňuje všem obcím uzavřít skutečná partnerství, bez ohledu na jejich velikost či geografickou dostupnost. Proto pro nás není problém ani malá hmotnost objednávky. Zásilku do 50 kilogramů je možné poslat balíkem, pro větší zásilky již od 150 kilogramů elektroodpadu lze zajistit individuální svoz. Vše bezplatně,“ informuje dále Vandrovec.

Služeb REMA podle něj využívají i obecní sběrné dvory. „Svoz elektroodpadu realizujeme i v těch obcích, které disponují pouze malým sběrným dvorem s omezenými skladovacími prostory. Překážkou není ani úplná absence sběrného dvora. V takovém případě stačí, aby se v obci ve spolupráci s naším kolektivním systémem zřídilo místo zpětného odběru,“ připomíná.

Příkladná Zelená obec 2019

V projektu Zelená obec za rok 2019 vůbec nejvíce elektroodpadu, více jak 10 tun, vysbírala obec Libhošť z Moravskoslezského kraje. Druhou nejúspěšnější obcí bylo Velké Chvojno z Ústeckého kraje se 7 tunami odevzdaných vysloužilých elektrozařízení. Třetí příčka poté připadá obci Putim z Jihočeského kraje se 6,8 tunami elektroodpadu. Recyklací odevzdaného elektrozařízení tyto obce společně přispěly ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekv. o bezmála 16 tun. Takové množství uhlíku by muselo absorbovat a přeměnit na kyslík téměř 543 stromů. Při přepočtu svezeného elektroodpadu na jednoho obyvatele si v rámci projektu Zelená obec nejlépe vedla obec Poustka z Karlovarského kraje s 27 kilogramy na obyvatele.

Příkladný Sběrný dvůr 2019

V projektu Sběrný dvůr v loňském roce nejvíce bodovala obec Radim ze Středočeského kraje s 24 tunami odevzdaných starých elektrozařízení, dále obec Vejprnice z Plzeňského kraje s množstvím 19 tun. Dvojici doplňuje na třetí příčce město Švihov z Plzeňského kraje se 14 tunami svezeného elektroodpadu. Recyklací odevzdaného elektrozařízení tyto obce společně přispěly ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekv. o více než 39 tun, což by muselo absorbovat a přeměnit na kyslík celých 1 295 stromů. Z Plzeňského kraje pochází i nejlepší obec z hlediska přepočtu svezeného elektroodpadu na obyvatele – v obci Němčovice odevzdal každý obyvatel průměrně 28 kilogramů vysloužilých elektrozařízení.

Lídrem je Středočeský kraj

Co se týče projektu Zelená obec nejlépe si v rámci jednotlivých krajů vedl Středočeský kraj, kde se vysbíralo přes 141 tun elektroodpadu, dále pak Jihočeský kraj s více než 50 tunami a Liberecký kraj se 48 tunami. V projektu Sběrný dvůr se nejvíce vysloužilých elektrozařízení svezlo opět ve Středočeském kraji (120 tun), následoval Plzeňský (55 tun) a Moravskoslezský kraj (38 tun).

Celkově se ve sběrné síti společností REMA vysbíralo za rok 2019 20,9 tisíc tun elektroodpadu. Svezené vysloužilé elektrospotřebiče i další elektroodpad jsou posléze ekologicky zpracovány. Míra materiálového využití, včetně opětovného použití, se dle dat společností REMA pohybuje okolo hodnoty 95,5 procenta.

Foto: REMA Systém

Ze světa REMA Systém