Zelená firma

Do projektu Zelená firma se může zapojit jakákoliv firma v České republice. Projekt je bezplatný a doplňuje ekologické a CSR aktivity zapojených firem.

Projekt Zelená firma, který vznikl v roce 2008, nabízí firmám a jejich zaměstnancům možnost bezplatně odevzdat odpadní elektrozařízení k opětovnému využití či recyklaci prostřednictvím kolektivního systému REMA Systém a významně tak přispět k ochraně životního prostředí. Odevzdání vysloužilých elektrozařízení v rámci projektu Zelená firma je pohodlné, bez nutnosti vyhledat a navštívit místo zpětného odběru.

Každá zapojená firma zdarma obdrží nerezový sběrný box a informační materiály. V případě potřeby Zeleným firmám bezplatně odvážíme také elektrozařízení, která se do sběrného boxu nevejdou. Zároveň Zeleným firmám nabízíme poradenství a odbornou podporu v oblastech nakládání s odpadním elektrozařízením a platné legislativy. Samozřejmostí je vystavení certifikátu o zapojení do projektu.

Aktuální statistiky projektu Zelená firma:

2783

zapojených firem

3216

využívaných sběrných boxů

Sběrová soutěž pro Zelené firmy


U příležitosti patnáctého výročí ekologického projektu Zelená firma vyhlašujeme sběrovou soutěž. Od 1. června do 31. října 2023 s námi mohou všechny Zelené firmy soutěžit o atraktivní ceny.

Tři společnosti, které odevzdají ve sledovaném období největší množství vysloužilých elektrozařízení, přenosných baterií a akumulátorů, odměníme vouchery na nákup elektroniky v hodnotě 50.000 Kč, 30.000 Kč a 20.000 Kč. Ceny do soutěže věnoval partner akce.

Soutěže se mohou zúčastnit pouze subjekty zapojené v projektu Zelená firma, a to kdykoli v průběhu soutěže. Přihlášení do soutěže probíhá přes registrační formulář.

Pro výsledek soutěže je rozhodující množství elektroodpadu a baterií odevzdaného přes systém pro sběr, svoz a zpracování odpadního elektrozařízení (https://remais.rema.cloud/Login.aspx). Výsledná hmotnost sběru bude přepočtena na počet zaměstnanců dané společnosti. Podmínkou pro zapojení do soutěže je odevzdání minimálně 100 kg vysloužilých elektrozařízení a baterií.

Úplná pravidla soutěže najdete zde.

Přihlášení do soutěže

Výhody projektu

 • Možnost zajištění sběru vysloužilých elektrozařízení i od zaměstnanců.
 • Jednoduchý systém objednání svozů přímo z místa shromažďování vysloužilých elektrozařízení a baterií.
 • Automaticky generované potvrzení o ekologické likvidaci.
 • Podpora ve formě informačního plakátu k označení sběrného místa, letáčků pro zaměstnance a možnost využívat logo Zelená firma při komunikaci s veřejností.
 • Možnost velkých sběrových akcí, při kterých zaměstnanci firmy mohou odevzdat k recyklaci i velká elektrozařízení. Po skončení akce firma obdrží informační materiály, ze kterých se dozví, jaký vliv na životní prostředí měla jejich sběrná akce. Množství odevzdaných elektrozařízení je převedeno na úsporu materiálu a CO2 ekvivalent.
 • Úspora financí – odvoz a ekologické zpracování veškerého firemního elektra, zářivek, baterií, tonerů, CD a DVD včetně nekompletních elektrozařízení zcela zdarma.
 • Úspora administrativy – svoz probíhá v režimu zpětného odběru výrobku. Firma tak nevede evidenci odpadu, ani ho neuvádí v ročním Hlášení o produkci a nakládání s odpady.
 • Certifikát Zelená firma® deklarující zapojení se do projektu.
 • Právo využívat logo projektu na propagačních materiálech.
 • Sběrný box do interiéru na drobné elektrospotřebiče, baterie, zářivky, tonery, CD a DVD.

Jak projekt funguje?

 • Pro vstup do projektu je potřeba s námi uzavřít smlouvu o zapojení se do projektu Zelená firma. 
   
 • Smlouvu vám na vyžádání zašleme na e-mail, kontaktujte nás na tel. čísle 225 988 001 (002), nebo na adrese zelenafirma@rema.cloud. Můžete ji získat i registrací do systému pro sběr, svoz a zpracování. Při vyplnění registračního formuláře stačí zaškrtnout políčko u textu s logem Zelená firma. 
   
 • Po podepsání smlouvy vám bude vytvořen účet v systému pro sběr, svoz a zpracování a zaslány přístupové údaje. Online přístup do systému vám umožní objednávat odvoz elektroodpadu dle aktuální potřeby. Zároveň s přístupovými údaji k systému obdržíte přehledný návod, jak učinit objednávku. 
   
 • Po podepsání smlouvy vám dodáme sběrný box pro vaše zaměstnance. Nerezový sběrný box obsahuje kartonovou krabici, která se po naplnění jednoduše vyjme a vymění zdarma za novou. 

Sběrný box

Každá firma zapojená do projektu obdrží zdarma k užívání nerezový sběrný box, který pojme až 80 litrů drobnějšího elektrozařízení.

Sběrný box je určen do interiéru a slouží zpravidla zaměstnancům, kteří se tak mohou pohodlně zbavit nefunkčních elektrospotřebičů. Každý sběrný box je vybaven kartonovou krabicí, kterou po naplnění zákazník jednoduše zalepí a po založení objednávky svozu předá k ekologické likvidaci.

Druhy svozů

Svoz elektroodpadu probíhá na základě internetové objednávky, ve které lze jednoduše navolit, kterým způsobem má přeprava proběhnout. 

Jednotlivé druhy svozů najdete zde.

Odborné semináře a konference pro Zelené firmy

V roce 2010 jsme začali pořádat semináře pro Zelené firmy i širokou veřejnost. Semináře řeší problematiku odpadového hospodářství včetně zpětného odběru, novinky z oblasti trvale udržitelného života a CSR. Na semináři mají nejen Zelené firmy možnost vyměnit si zkušenosti a dozvědět se, jak k problematice přistupují velké i malé společnosti, státní správa a další subjekty působící v ČR. V roce 2021 jsme kvůli protipandemickým opatřením uspořádali místo klasického semináře multioborovou online konferenci.

Ke stažení

Všechny dokumenty týkající se projektu Zelená firma najdete souhrnně zde.

Zapojte se do velké sběrové akce

Aktuálně