Obce

Obce


Naše služby mohou využít všechny obce a města v České republice bez ohledu na jejich velikost či dostupnost. Zajišťujeme sběr, svoz a zpracování všech 6 skupin elektrozařízení stanovených v příloze č. 1 k zákonu č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, včetně baterií a akumulátorů. 

Spolupráce může probíhat formou jednorázových svozů nebo formou dlouhodobé smluvní spolupráce. Svoz elektroodpadu probíhá na základě internetové objednávky, ve které lze jednoduše navolit, kterým způsobem má přeprava proběhnout.

Každá obec se může rovněž zapojit do projektu Zelená obec®, který je primárně určen obcím nedisponujícím sběrným dvorem. V rámci projektu mohou obyvatelé obce vysloužilé elektrospotřebiče a přenosné baterie jednoduše odkládat do našeho sběrného boxu, který bývá zpravidla umístěn v budově obecního úřadu nebo v jeho blízkosti. 

Výhody spolupráce

Obcím umožňujeme uzavřít smluvní partnerství bez ohledu na jejich velikost či dostupnost. Nabízíme shodné podmínky fungování i výše příspěvků na sběr závislé na množství zpětně odebraných elektrozařízení.

 

  • Spolupracujeme s každou obcí, bez ohledu na její velikost.
  • Zřídíme veřejná místa zpětného odběru.
  • Odvoz realizujeme do 10 pracovních dní (dlouhodobě se však reálná doba svozu pohybuje kolem 5 pracovních dní).
  • Objednávky svozu přijímáme online, v případě potřeby pomůžeme se založením objednávky. Spolupráce s námi je jednoduchá s minimální administrativou.
  • Odvoz provádíme už od hmotnosti 100 kg.
  • Odvezeme všechny druhy odpadních elektrozařízení.
  • Poskytneme vhodné nádoby.
  • Zajištění povinností zpětného odběru baterií ve spolupráci s REMA Battery.
  • Informační materiály, soutěže, certifikovaný vzdělávací program pro školy ve vaší obci.

Jak spolupráce funguje?

Jsme odborníci na řešení odpadové problematiky nakládání s odpadními elektrozařízeními a jsme rovněž spolehlivými partnery při plnění zákonných povinností.

Nabízíme různé formy zřízení místa zpětného odběru. Naší hlavní výhodou je poskytování dlouhodobě udržitelných kvalitních služeb, obcím nabízíme také zajímavé finanční odměny

Odvoz všech druhů odpadních elektrozařízení realizujeme do 10 pracovních dní, dlouhodobě se však reálná průměrná doba svozu pohybuje kolem 5 pracovních dní. Partnerům rovněž poskytujeme nádoby či paletové klece vhodné pro sběr elektrozařízení. Zajišťujeme také jednorázové akce typu sezónních svozů. Spolupráce s námi je jednoduchá a představuje pro vás minimální administrativní zátěž.

Spolupracujeme také přímo se sběrnými dvory nebo sběrnými místy. Všem sběrným dvorům a sběrným místům zapojeným do sběrné sítě našeho kolektivního systému nabízíme finanční příspěvek na zajištění zpětného odběru.

Ve spolupráci s municipalitami nabízíme možnost využít výhodnějších podmínek svozů pro občany a doplnit tak portfolio služeb v oblasti odpadového hospodářství. Projekt Buď líný přináší občanům zdarma možnost svozu elektrozařízení přímo z domácností bez nutnosti návštěvy sběrného dvora a jiných zařízení.

Jak se zapojit?

Všechny případné dotazy zástupců měst a obcí jsou připraveni vyřešit naši regionální zástupci na e-mailu regiony@rema.cloud.

Jste-li provozovatelem sběrného dvora a máte-li zájem o vytvoření místa pro účely zpětného odběru elektrozařízení, kontaktujte naše obchodní oddělení na obchod@rema.cloud.

Kontaktujte nás

Ke stažení

Všechny dokumenty ke stažení najdete souhrnně zde.