Zahájení provozu informačního systému REMA AOS

Dne 1. 3. 2017 zahájila REMA AOS provoz informačního portálu autorizované společnosti, pomocí kterého si budoucí potenciální partneři mohou ověřit funkčnost aplikačního prostředí i výši a strukturu poplatků a odměn.
Vzhledem ke stále probíhajícímu správnímu řízení, které bylo zahájeno dne 15. 4. 2016, se jedná o ověřovací provoz portálu. Ostré nasazení a nastavení bude provedeno až po ukončení správního říztení a zahájení řádné činnosti autorizované obalové společnosti REMA AOS, a.s.

Odkaz na prostředí REMA AOS ZDE.
Přímý odkaz ZDE.

Nahoru