Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech

Vážení výrobci a dovozci elektrozařízení a přenosných baterií a akumulátorů,
rádi bychom Vás  upozornili na zákon č. 223/2015 Sb., který mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
S účinností od 1. 10. 2015 již není možno uvádět na trh nebo do oběhu knoflíkové články, které obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků. Byla zrušena do té doby pro ně platná výjimka, která byla uvedena v § 31a odst. 1 písm. a) pro ty případy, kdy obsah rtuti nepřesahoval 2 % hmotnostní.
Pro Vaši snadnější orientaci uvádíme, že Vás – klientů REMA – se dotýkají zejména změny uvedené v bodech 26., 27., 28., 29., 30. a 34. tohoto dokumentu. Bod 27. týkající se § 31a odst. 2 nabývá účinností až dnem 1.1.2017.

Nahoru