Změna ceníku skupiny 3 elektrozařízení „IT a telekomunikační zařízení“ platná od 1. 4. 2016

Vážení klienti,
rádi bychom vás informovali o změně ceníku skupiny 3 elektrozařízení „IT a telekomunikační zařízení“ platné od 1. dubna 2016, tzn. ve vykazování uplatníte nový ceník poprvé za vykazované období 2Q 2016. Ostatní skupiny zůstávají beze změny.
Konkrétně se jedná o:

změnu popisu u položky 3.1.1 – Počítačové skříně se zdrojem el. energie
vznik nových ceníkových položek – Interní/externí zdroje el. energie (3.1.3) a Tonerové/inkoustové kazety s elektronickou částí (3.4.5 – 3.4.7)

Nový ceník se zvýrazněnými změnami naleznete zde. Soubor všech ceníků platných od 1. 4. 2016 je ke stažení zde.

Nahoru