Zpětný odběr elektrozařízení pro zákazníky e-shopů

V návaznosti na novelizaci §37k, odst. 6, zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, nabízí kolektivní systém REMA všem zákazníkům e-shopů (či ostatních typů prodejců na dálku) prodávající elektrozařízení a baterie možnost zbavit se nefunkčních spotřebičů včetně baterií skrze projekt Buď líný, a to ve všech lokalitách, obcích, městských obvodech nebo městských částech.

Nahoru