Skupina REMA vám nabízí

hp1

REMA Systém

Je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností výrobců elektrozařízení. V rámci své činnosti se zaměřuje na komplexní řešení pro všechny skupiny elektrozařízení.

hp2

REMA PV Systém

Je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností provozovatelů solárních elektráren a výrobců solárních panelů. V rámci své činnosti navazuje na aktivity společnosti REMA Systém.

hp3

REMA Battery

Je neziskově hospodařící společnost s ručením omezeným, která vznikla pro splnění povinností výrobců a dovozců baterií a akumulátorů. V rámci své činnosti se zaměřuje na plnění povinností v oblasti

hp4

REMA AOS

Je neziskově hospodařící akciová společnost, vzniklá za účelem plnění povinností zákona o obalech. Cílem společnosti je přinést do odvětví nový svěží přístup jako autorizovaná obalová společnost.

PRO FIRMY

Společnosti s námi mohou zajišťovat ekologickou likvidaci v rámci zpětného odběru či odděleného sběru. Lze využít jak prosté registrace, tak smluvního vztahu v rámci Zelených projektů.

Před prvním objednáním svozu je potřeba provést registraci.

Objednávat svoz mohou i naši klienti (dovozci a výrobci), kteří přes REMA řeší svou zákonnou povinnost. Mimo to lze jednoduše vyplnit výkaz uvádění výrobků na trh.

OBJEDNAT SVOZ VYPLNIT VÝKAZ

PRO OBČANY

Široká veřejnost se může zbavit nefunkčních či vysloužilých výrobků přes REMA prostřednictvím sběrových projektů re:BALÍK nebo Buď líný, a to ze všech lokalit, obcí, městských obvodů nebo městských částí v ČR.

Objednávku svozu lze zadat i bez nutnosti registrace nebo uzavření smlouvy.

Jak objednat svoz?
Občané mohu využít služeb Buď líný, případně služby re:BALÍK, pomocí kterých lze zajistit zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení, baterií a akumulátorů.

BUĎ LÍNÝ re:BALÍK

Seznamte se s tím, co děláme

DOVOZCI A VÝROBCI

Kompletní řešení zákonných povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytujeme informační a legislativní podporu.

více informací

POSLEDNÍ PRODEJCI

Každý prodejce elektrozařízení má legislativní povinnost odebrat od zákazníka jeho starý výrobek při koupi nového a zajistit jeho ekologickou likvidaci. Přenechte starosti s řešením svých povinností na nás.

více informací

SBĚRNÉ DVORY

Zajišťujeme sběr, svoz a zpracování všech deseti skupin elektrozařízení, včetně přenosných baterií a akumulátorů, výbojek a zářivek. Všem sběrným dvorům zapojeným do systému REMA nabízíme ověřené a maximálně efektivní řešení bez rozdílu.

více informací

OBČANÉ

Kvůli ekologické likvidaci starých elektrospotřebičů už není nutné chodit do sběrného dvora. REMA přišla s několika projekty, díky kterým je nyní recyklace elektroodpadu dostupná kdekoli pro každého. Veškeré nabízené služby jsou zdarma.

více informací

SBĚRNÁ MÍSTA

Trvale navyšujeme počty našich sběrných míst tak, aby byla snadno dostupná pro všechny občany ČR. Při jejich vytváření spolupracujeme s posledními prodejci, obcemi, sběrnými dvory, firmami i fyzickými osobami.

více informací

Víte, kdo jsme?

Nyní se můžete dovědět něco málo o nás. REMA Systém je neziskově hospodařící akciová společnost, která vznikla pro splnění povinností daných novelou zákona o odpadech. Systém byl založen 14. února 2005. Vznik společnosti REMA Systém iniciovali největší dovozci a výrobci informačních technologií a telekomunikací v ČR. Impulsem k jeho založení byla novelizace zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Ta dává od 13. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.
náš příběh

Jakožto společnost specializující se na kolektivní systém sběru a recyklace elektrozařízení máme dnes v České republice největší počet klientů, kterých je již přes 1350…

Budeme rádi, když nás budete kontaktovat. Pomůžeme Vám vyplnit výkaz, objednat svoz a poradíme, jak třídit elektroodpad.
Nahoru