Ke stažení

O nás

Výpis – REMA Battery, s.r.o.
Rozhodnutí MŽP o provozování kolektivního systému

Výrobci a dovozci

Povinnosti, jejichž plnění si musí výrobce zajistit sám
Rozhodovací schéma pro určení skupiny baterií
Symbol přeškrtnuté popelničky
Vzor faktury
Metodika pro výkaznictví
Metodika pro vypracování nulového výkazu
Manuál ohlašování změn
Čestné prohlášení

Poslední prodejci

Potvrzení MZO

Legislativa

Zákon č. 185/2001, Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 223/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/56/EU

Sběrná místa

Návod na složení sběrného boxu na baterie

Pro veřejnost

Informace o zpětném odběru baterií a akumulátorů pro konečné uživatele
Použití různých druhů baterií a/nebo akumulátorů

Nahoru