Proč být u nás

  1. Budete našimi KLIENTY, kterých si budeme vážit.
  1. Máme licenci k provozování Kolektivního systému pro sběr a recyklaci solárních panelů. REMA PV Systém a.s. absolvovala správní řízení o udělení licence, které trvalo více než půl roku. V rámci tohoto řízení jsme museli doložit soubor informací prokazující naši technologickou, právní, systémovou a personální připravenost k provozování Kolektivního systému.
  1. 9 let zkušeností s provozováním kolektivního systému. Za 9 let jsme se vypracovali na  5. největší Kolektivní systém v Evropě co do počtu spokojených klientů, kteří si prostřednictvím nás řeší své zákonné povinnosti.
  1. Vaše finanční prostředky máte plně pod svou kontrolou. U nás si můžete nastavit individuální splátkový kalendář tak, aby nezatěžoval vaše cash-flow. Máte přístup do našeho systému, kde vidíte výši svých prostředků a způsob nakládání s nimi.
  1. Pokud nebudete s našimi službami spokojeni, můžete od nás odejít. Pokud nesplníme Vaše očekávání, vrátíme Vám Vaše peníze a můžete odejít jinam.
  1. Sami si  rozhodnete, kdo a za kolik bude likvidovat Vaše panely. Můžete tak ovlivnit kolik to bude stát. Pokud budete chtít/muset likvidovat Vaše panely, máte právo se rozhodnout, kdo a za kolik to udělá.
  1. Nevyužité finanční prostředky Vám budou vráceny. Pokud zisky z prodeje druhotných surovin budou vyšší než veškeré náklady spojené s likvidací, přebytek Vám bezodkladně vrátíme.
  1. Vždy nabízíme něco navíc. Přemýšlíme, kde byste mohli ušetřit a kde bychom Vám mohli pomoci.
Nahoru