Sběrné dvory

REMA Systém zajišťuje sběr, svoz a zpracování všech 10 skupin elektrozařízení stanovených v příloze č. 7 zákona o odpadech včetně baterií, výbojek a zářivek.

Všem sběrným dvorům zapojeným do systému REMA nabízíme finanční příspěvek na provoz sběrného místa ve výši 0,30 Kč/kg sebraného elektroodpadu.

Jste-li provozovatelem sběrného dvora a máte-li zájem o vytvoření místa pro účely zpětného odběru elektrozařízení, kontaktujte nás:

Marketingové oddělení: 602 417 130
@: marketingove@remasystem.cz

Nahoru